Kilometroetako zenbaki saritua: 54.942

Kilometroen zozketako zenbaki saritua 54942 da. 60.000 euroko saria irabazi du. Ez da Elgoibar Ikastolan saldu den zenbakia. Azaroaren 8an, arratsaldeko 17:00etan amaitzen da saria jasotzeko epea, ordurako sariduna agertuko ez balitz, ordezko zenbakia honako hau da: 23146. Azaroaren 11n, 09:00etatik aurrera idazkaritzan jaso ahal izango luke saria, beste hilabeteko epean; abenduaren 11ra arte, alegia. Zorionak!